«

»

DOSTAWY

UWAGA!!!
WSZYSTKIE OGŁOSZENIA O POSTĘPOWANIACH PRZETARGOWYCH ZNAJDUJĄ SIĘ NA WWW.BIP.DPS-KLISINO.PL
(zakładka BIP na stronie głównej Domu Pomocy Społecznej w Klisinie)

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013

Informacja o wyborze oferty – tablice informacyjne 12.04.2013r.

Zapytanie ofertowe tablice DPS KLISINO_03.04.2013r.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego