«

»

ROBOTY BUDOWLANE

UWAGA!!!
WSZYSTKIE OGŁOSZENIA O POSTĘPOWANIACH PRZETARGOWYCH ZNAJDUJĄ SIĘ NA WWW.BIP.DPS-KLISINO.PL
(zakładka BIP na stronie głównej Domu Pomocy Społecznej w Klisinie)

OCHRONA POWIETRZA REGIONU OPOLSKIEGO POPRZEZ ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI SOLARNYCH I POMP CIEPŁA WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PRACAMI TERMOMODERNIZACYJNYMI W BUDYNKACH DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE – Termomodernizacja budynków polegająca na wymianie okien, drzwi i ociepleniu ścian w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie (filia Dzbańce i Bliszczyce) na podstawie projektów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 17.04.2013r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.04.2013r.

Zbiorcze zestawienie otwartych ofert publikacja 22.03.2013r. ZP 12

 

„OCHRONA POWIETRZA REGIONU OPOLSKIEGO POPRZEZ ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI SOLARNYCH I POMP CIEPŁA WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PRACAMI TERMOMODERNIZACYJNYMI W BUDYNKACH DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_solary + pompy

Informacja_o wyborze_najkorzystniejszej_oferty_2_publikacja_8.04.2013 r.

Informacja_o wyborze_najkorzystniejszej_oferty

Informacja o unieważnieniu_część_III

 

„REMONT BUDYNKU ZOL W KIETRZU Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z PRZEZNACZENIEM NA DPS W KLISINIE FILIA KIETRZ ORAZ MONTAŻ SYSTEMÓW DOSTOSOWUJĄCYCH W/W BUDYNEK DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY_publikacja_26.07.2013 r.