«

»

USŁUGI

Zapytanie cenowe Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia Branice, Bliszczyce, Boboluszki, Głubczyce, Kietrz. Publikacja 02.02.2015r.

 

UWAGA!!!
WSZYSTKIE OGŁOSZENIA O POSTĘPOWANIACH PRZETARGOWYCH ZNAJDUJĄ SIĘ NA WWW.BIP.DPS-KLISINO.PL
(zakładka BIP na stronie głównej Domu Pomocy Społecznej w Klisinie)

 

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI „OCHRONA POWIETRZA REGIONU OPOLSKIEGO POPRZEZ ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI SOLARNYCH I POMP CIEPŁA WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PRACAMI TERMOMODERNIZACYJNYMI W BUDYNKACH DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE”

Ogłoszenie o udzieleniu_zamówienia_UZP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY_publikacja_17.04.2013 r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT_publikacja_15.04.2015 r.

Ogłoszenie_inspektor_nadzoru

SIWZ_inspektor_nadzoru

zal_nr_1.1

zal_nr_1.2

zal_nr_2

zał_3.1_umowa

zał_3.2_umowa

zal_nr_4_oświadczenie

zał_ nr_5.1

zał_ nr_5.2

zał_nr_6

zał_ nr_7

zał_nr_8