USŁUGI

Zapytanie cenowe Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia Branice, Bliszczyce, Boboluszki, Głubczyce, Kietrz. Publikacja 02.02.2015r.

 

UWAGA!!!
WSZYSTKIE OGŁOSZENIA O POSTĘPOWANIACH PRZETARGOWYCH ZNAJDUJĄ SIĘ NA WWW.BIP.DPS-KLISINO.PL
(zakładka BIP na stronie głównej Domu Pomocy Społecznej w Klisinie)

 

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI „OCHRONA POWIETRZA REGIONU OPOLSKIEGO POPRZEZ ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI SOLARNYCH I POMP CIEPŁA WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PRACAMI TERMOMODERNIZACYJNYMI W BUDYNKACH DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE”

Ogłoszenie o udzieleniu_zamówienia_UZP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY_publikacja_17.04.2013 r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT_publikacja_15.04.2015 r.

Ogłoszenie_inspektor_nadzoru

SIWZ_inspektor_nadzoru

zal_nr_1.1

zal_nr_1.2

zal_nr_2

zał_3.1_umowa

zał_3.2_umowa

zal_nr_4_oświadczenie

zał_ nr_5.1

zał_ nr_5.2

zał_nr_6

zał_ nr_7

zał_nr_8

ROBOTY BUDOWLANE

UWAGA!!!
WSZYSTKIE OGŁOSZENIA O POSTĘPOWANIACH PRZETARGOWYCH ZNAJDUJĄ SIĘ NA WWW.BIP.DPS-KLISINO.PL
(zakładka BIP na stronie głównej Domu Pomocy Społecznej w Klisinie)

OCHRONA POWIETRZA REGIONU OPOLSKIEGO POPRZEZ ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI SOLARNYCH I POMP CIEPŁA WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PRACAMI TERMOMODERNIZACYJNYMI W BUDYNKACH DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE – Termomodernizacja budynków polegająca na wymianie okien, drzwi i ociepleniu ścian w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie (filia Dzbańce i Bliszczyce) na podstawie projektów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 17.04.2013r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.04.2013r.

Zbiorcze zestawienie otwartych ofert publikacja 22.03.2013r. ZP 12

 

„OCHRONA POWIETRZA REGIONU OPOLSKIEGO POPRZEZ ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI SOLARNYCH I POMP CIEPŁA WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PRACAMI TERMOMODERNIZACYJNYMI W BUDYNKACH DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_solary + pompy

Informacja_o wyborze_najkorzystniejszej_oferty_2_publikacja_8.04.2013 r.

Informacja_o wyborze_najkorzystniejszej_oferty

Informacja o unieważnieniu_część_III

 

„REMONT BUDYNKU ZOL W KIETRZU Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z PRZEZNACZENIEM NA DPS W KLISINIE FILIA KIETRZ ORAZ MONTAŻ SYSTEMÓW DOSTOSOWUJĄCYCH W/W BUDYNEK DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY_publikacja_26.07.2013 r.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSTAWY

UWAGA!!!
WSZYSTKIE OGŁOSZENIA O POSTĘPOWANIACH PRZETARGOWYCH ZNAJDUJĄ SIĘ NA WWW.BIP.DPS-KLISINO.PL
(zakładka BIP na stronie głównej Domu Pomocy Społecznej w Klisinie)

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013

Informacja o wyborze oferty – tablice informacyjne 12.04.2013r.

Zapytanie ofertowe tablice DPS KLISINO_03.04.2013r.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego