Radynia

Dom Pomocy Społecznej w Radyni istnieje od 1987 r. i jest filią Domu Pomocy Społecznej w Klisinie. Dom położony jest z dala od zgiełku miasta w otoczeniu przyrody w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rejon Mokre – Lewice.

Filia DPS

O nas

Dom Pomocy Społecznej w Radyni istnieje od 1987 r. i jest filią Domu Pomocy Społecznej w Klisinie. Dom położony jest z dala od zgiełku miasta w otoczeniu przyrody w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rejon Mokre – Lewice.

Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle chorych psychicznie, posiada charakter domu stacjonarnego. Zamieszkuje w nim 75 obojga płci. Placówka posiada zezwolenie właściwego wojewody na prowadzenie domu jak i też jest wpisana do rejestru domów pomocy społecznej a zatem spełnia wszystkie wymogi standaryzacyjne. W dwupiętrowym budynku oraz otoczeniu zlikwidowane są bariery architektoniczne.

Teren wokół budynku jest ogrodzony. Pięknie zagospodarowane otoczenie z dużą ilością zieleni zachęca mieszkańców do spacerów i przebywania na świeżym powietrzu. Dom zapewnia swoim mieszkańcom godne warunki bytowe zapewniając miejsce zamieszkania w pokojach 3 osobowych z łazienkami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Wyposażone są one w niezbędny sprzęt, łóżka, stół, krzesła, szafki nocne, szafy ubraniowe, komody. Są to pomieszczenia jasne oraz utrzymane w spokojnej pastelowej kolorystyce. W dużej mierze mieszkańcy wraz z pracownikami urządzają pokój wg własnego gustu i uznania.

Dom dysponuje również pokojem gościnnym z którego mogą korzystać rodziny czy znajomi naszych mieszkańców oraz kuchenką przeznaczoną dla potrzeb mieszkańców. Budynek wyposażony jest w system przyzywowo-alarmowy, system alarmowo-przeciwpożarowy i system oddymiania. Mieszkańcy Domu mają możliwość spożywania posiłków w jadalni. Podajemy trzy posiłki dziennie plus podwieczorek i kawę. Dom dysponuje własną kuchnią. Mieszkańcom wymagającym specjalnego żywienia dietetycznego przyrządza się  diety lekkostrawne, cukrzycowe,  wątrobowe i inne.

Na terenie Domu działa pracownia terapii zajęciowej, która ma za zadanie usprawnienie fizyczne i psychiczne, poprzez zastosowanie różnych celowych i planowych zajęć. W ramach działań terapeutycznych mieszkańcy uczestniczą w różnego rodzaju imprezach – wycieczkach, piknikach, zabawach tanecznych,  prowadzone są zajęcia kulinarne, organizowane są np. wyjazdy na basen, do kawiarni, na mecze. Ponadto w Domu funkcjonuje również sala rehabilitacyjna. Mieszkańcy mogą korzystać z rehabilitacji zleconej przez lekarza, jaki i też brać udział w indywidualnych ćwiczeniach ogólnousprawniających, wzmacniających dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańca. Mieszkańcy objęci są również opieka psychologa.

Celem działania Domu Pomocy Społecznej w Radyni jest zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności dostosowanej do poziomu sprawności i podtrzymywanie samodzielności. Dom świadczy usługi bytowe, zdrowotne, opiekuńcze i wspomagające na podstawie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Pracujący personel oprócz posiadanych kwalifikacji zawodowych, które stale są podnoszone na różnego rodzaju kursach i szkoleniach, cechuje troska i wyczucie potrzeb mieszkańców, duża wyrozumiałości, empatia.

Mieszkańcy objęci są opieką medyczną sprawowaną przez personel pielęgniarski. Mają zapewnioną opiekę lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzy specjalistów. Lekarz pierwszego kontaktu oraz psychiatra przyjmują i konsultują naszych mieszkańców na terenie domu.

Video:
Link

Do pozostałych specjalistów oraz na zlecone badania mieszkańcy są dowożeni naszym samochodem. Mieszkańcy objęci są również opieką psychologa. Mogą skorzystać z indywidualnych porad czy też wsparcia psychologicznego.

Celem tych działań jest m.in. poprawa stanu psychicznego mieszkańców, zmniejszenie natężenia objawów chorobowych , zapobieganie nawrotom choroby psychicznej. Mieszkańcy DPS-u mogą również korzystać z rehabilitacji. Do ich dyspozycji jest sala rehabilitacyjna do ćwiczeń indywidualnych ogólnousprawniających, wzmacniających jak i też realizowana jest rehabilitacja zlecona przez lekarza. Sala wyposażona jest m. in. w: drabinki przyścienne, UGUL, rowerki treningowe, rotory do ćwiczeń kończyn górnych oraz kończyn dolnych, multotronik, sonotronik.

W zakresie usług bytowych Dom zapewnia:

 • miejsce zamieszkania,
 • wyżywienie,
 • odzież i obuwie,
 • utrzymanie czystości.

Usługi zdrowotne, polegające na:

 • umożliwieniu korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych, zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne, środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne,
 • działaniom zapobiegawczym oraz promowaniu zdrowia,
 • psychoterapii.

Usługi opiekuńcze, polegające na:

 • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • pielęgnacji,
 • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

Usługi wspomagające, polegające na:

 • umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
 • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
 • umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturowych,
 • zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
 • stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
 • działaniu zmierzającym do usamodzielniania mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,
 • pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielniania,
 • zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
 • finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art.37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu,
 • sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

DPS Radynia w liczbach

97

Powierzchni użytkowej

138

Osób objętych opieką filii DPS

16

Osób kadry pracowniczej
Kierownik filii DPS Klisino w Radynii

Zuzanna Wardawy

 

Zarządzanie filiami DPS

Klisino

Siedziba DPS

Bliszczyce

Filia DPS w Bliszczycach

Boboluszki

Filia DPS w Boboluszkach

Branice

Filia DPS w Branicach

Dzbańce

Filia DPS w Dzbańcach

Głubczyce

Filia DPS w Głubczycach

Kietrz

Filia DPS w Kietrzu

Radynia

Filia DPS w Radynii

KONTAKT

Jeśli potrzebujesz się z nami skontaktować, masz pytania – napisz lub zadzwoń na podane poniżej dane teleadresowe.

DPS w Radyni

Radynia 40, 48-100 Głubczyce

77 485 76 85

e-mail: dps.radynia@gmail.com