Branice

Filia w Branicach położona jest na terenie Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Zamieszkuje ją 83 mężczyzn. Dom znajduje się przy głównym szlaku komunikacyjnym z Branic do Głubczyc, oraz graniczy z pobliską czeską miejscowością Uvalno.

Filia DPS

O nas

Dom Pomocy Społecznej w Branicach mieści się przy ulicy Szpitalnej 18e i jest filią Domu Pomocy Społecznej w Klisinie od 1991 roku. Położony jest na terenie Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach.

Do końca 1998 roku podlegał pod Wojewodę Opolskiego, następnie od 1999 roku pod Starostwo Powiatowe w Głubczycach.

Otoczenie zewnętrzne domu pozbawione jest barier architektonicznych. Wokół domu znajduje się park wpisany do rejestru zabytków. Jest tak usytuowany, aby mieszkańcy bez przeszkód mogli korzystać z jego ścieżek, ławek czy otaczającej zieleni. Znajduje się również kaskada wodna przy której można usiąść i miło spędzić czas. Na terenie parku istnieje również grota z Matką Boską przy której mieszkańcy mogą się modlić, a w ciepłe dni oraz ważne uroczystości domu odprawiane są tam msze święte. Na terenie parku umiejscowiony jest również grill, który często wykorzystywany podczas licznych imprez plenerowych. Park jest także miejscem organizacji licznych zabaw tanecznych, spotkań towarzyskich czy też rozgrywek sportowych. Dom znajduje się przy głównym szlaku komunikacyjnym z Branic do Głubczyc, oraz graniczy z pobliską czeską miejscowością Uvalno.

Budynek w Branicach wpisany jest do rejestru zabytków. Składa się z trzech kondygnacji. Komunikację wewnętrzną jak i zewnętrzną umożliwia zainstalowana winda. W domu znajdują się pokoje mieszkalne, pokój dziennego pobytu, pokój gościnny, jadalnie, gabinet doraźnej pomocy, pomieszczenie do terapii i rehabilitacji, kuchenki pomocnicze, palarnie, pomieszczenia gospodarcze oraz biurowe. Na każdej kondygnacji znajdują się łazienki dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość” w Branicach została wykonana instalacja solarna.

Dom Pomocy Społecznej w Branicach zamieszkuje 83 mężczyzn. Zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, społeczne oraz religijne, na poziomie obowiązującego standardu. W Domu Pomocy Społecznej w Branicach funkcjonują trzy zespoły terapeutyczno-opiekuńcze. Jest to zespół pracowniczy, który wspiera pracowników pierwszego kontaktu, koordynuje i kontroluje pracę zespołu w trakcie realizacji planu. Rozwiązuje problemy, konflikty, współpracuje z dyrekcją w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Dom pomocy społecznej organizuje zabawy taneczne. Jest to okazja do miłego spędzania czasu w gronie przyjaciół i znajomych. Mieszkańcy są również zapraszani na różne imprezy kulturalne. Bardzo chętnie korzystają z tego typu aktywizacji, bo jest to możliwość wyjazdu i odwiedzin znajomych, a przede wszystkim udział w dobrej zabawie.

Wśród mieszkańców naszego domu działa zespół „Swojacy”. Od 2003 roku uświetnia swoimi występami imprezy organizowane w naszym domu: Walentynki, Dzień Kobiet, Święta Wielkanocne – Triduum Męki Pańskiej, biesiady z rodzinami, Jasełka, itp. Zespół „Swojacy” godnie reprezentuje nasz dom również na zewnątrz, czego dowodem są liczne dyplomy i nagrody uznania. Zaangażowanie się pracowników w proces aktywizacji mieszkańców umożliwia pracownikom domu zwiększenie wiedzy o mieszkańcach, oraz wrażliwości na ich indywidualne potrzeby i oczekiwania, co w rezultacie powoduje podniesienie efektywności opieki, rehabilitacji i terapii. Wszystko po to, aby zapewnić mieszkańcom godne i dobre warunki życia w Domu Pomocy Społecznej w Branicach.

Kadrę Domu Pomocy Społecznej w Klisinie stanowi odpowiednio wykształcony i dobrany personel posiadający duże doświadczenie i sprawujący fachową opiekę nad mieszkańcami.

Mieszkańcy i pracownicy tworzą zespoły terapeutyczne, dające wsparcie podopiecznym we wszystkich możliwych sytuacjach życiowych.

Codzienną misją personelu jest sprawianie, by Dom Pomocy Społecznej nie był domem tylko z nazwy, by mieszkańcy nie czuli się w nim jak w chłodnej państwowej instytucji, lecz by mieli poczucie własnej wartości i sensu życia, że są częścią społeczności, której są ważnym elementem. Naszych pracowników oprócz posiadanych kwalifikacji zawodowych, które stale podnoszą na organizowanych kursach i szkoleniach, cechuje także troska o podopiecznych, duża wyrozumiałość, empatia i wyczucie na potrzeby chorych.

Personel Domu Pomocy Społecznej w Klisinie wraz z filiami stanowią:

  • kadra zarządzająca i pracownicy administracji tj: dyrektor, zastępca dyrektora, kadry, dział księgowości, BHP oraz zamówienia publiczne.
  • zespół opiekuńczo-terapeutyczny bezpośrednio pracujący i przebywający z mieszkańcami do którego należą: specjaliści pracy socjalnej oraz pracownicy socjalni, opiekunowie kwalifikowani, opiekunowie, instruktorzy kulturalno-oświatowi, instruktorzy terapii zajęciowej, rehabilitanci, pokojowi, psycholodzy, lekarze interniści i psychiatrzy.
  • pracownicy wspomagający pracę zespołu opiekuńczo-terapeutycznego tj.: pracownicy kuchni, pralni, pracownicy działu technicznego, dietetycy, magazynierzy oraz kierowcy.

Każdy z działów realizuje swoje zadania kierując się przede wszystkim dobrem mieszkańca. Staramy się, aby przez okazywanie życzliwości, przyjazne nastawienie do podopiecznych oraz zwyczajny, codzienny uśmiech i wyciągniętą w każdej potrzebie pomocną dłoń – tworzyć ciepłą, domową atmosferę.

Filia Branice w liczbach

97

Powierzchni użytkowej

83

Osób objętych opieką filii DPS

16

Osób kadry pracowniczej
Kierownik filii DPS Klisino w Branicach

Anna Rogala

 

Zarządzanie filiami DPS

Klisino

Siedziba DPS

Bliszczyce

Filia DPS w Bliszczycach

Boboluszki

Filia DPS w Boboluszkach

Branice

Filia DPS w Branicach

Dzbańce

Filia DPS w Dzbańcach

Głubczyce

Filia DPS w Głubczycach

Kietrz

Filia DPS w Kietrzu

Radynia

Filia DPS w Radynii

KONTAKT

Jeśli potrzebujesz się z nami skontaktować, masz pytania – napisz lub zadzwoń na podane poniżej dane teleadresowe.

Filia w Branicach

Branice, 48-140 Branice
ul. Szpitalna 18 E

77 486 08 65

e-mail: dps.branice@gmail.com