Głubczyce

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie filia w Głubczycach zlokalizowany jest przy ul. Dworcowej 10 w Głubczycach. Przeznaczony jest dla 29 osób w podeszłym wieku obojga płci. Dom i teren wokół niego pozbawiony jest barier architektonicznych.

Filia DPS

O nas

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie filia w Głubczycach zlokalizowany jest przy ul. Dworcowej 10 w Głubczycach. Przeznaczony jest dla 29 osób w podeszłym wieku obojga płci. Dom i teren wokół niego pozbawiony jest barier architektonicznych.

Zasadniczym celem wszystkich podejmowanych przez nas działań jest zapewnienie osobom, które wybrały nasz Dom do zamieszkania, jak najlepszej opieki i wsparcia ze strony wykwalifikowanego personelu. Zespół opiekuńczy swoimi staraniami dąży do tego, aby mieszkańcy czuli się jak najlepiej, odczuwali troskę o siebie, mieli poczucie komfortu życia, własnej wartości i przydatności, mimo różnych ograniczeń spowodowanych chorobami. Każdy ma możliwość realizować własne pasje.

Zapewniamy całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku. Dysponujemy pokojami jedno, dwu i trzyosobowymi z łazienkami i instalacją przyzywową. Każdy pokój wyposażony jest w podstawowy sprzęt zgodnie ze standardem. Mieszkańcy mają możliwość wyposażyć pokoje we własne meble, co daje poczucie domowej atmosfery.

Dom zapewnia całodzienne wyżywienie z uwzględnieniem indywidualnych diet zalecanych przez lekarza. Mieszkańcom, których stan zdrowia tego wymaga, posiłki dostarczane są do pokoju i osoby te są karmione. Na terenie znajduje się kaplica, w której raz w tygodniu odprawiana jest Msza Święta.

Każdy mieszkaniec jest traktowany indywidualnie.

Opiekę lekarską sprawuje lekarz rodzinny, którego wizyty odbywają się raz w tygodniu i na każde wezwanie. Na wizyty do lekarzy specjalistów mieszkańcy są dowożeni.

Staramy się, aby nasi mieszkańcy jak najdłużej zachowali sprawność, aktywnie spędzali czas wolny. Zachęcamy do udziału w zajęciach aktywizujących i w imprezach kulturalno-oświatowych.

DPS Głubczyce w liczbach

97

Powierzchni użytkowej

29

Osób objętych opieką filii DPS

16

Osób kadry pracowniczej
Kierownik filii DPS Klisino w Głubczycach

Krywko Wioletta

 

Zarządzanie filiami DPS

Klisino

Siedziba DPS

Bliszczyce

Filia DPS w Bliszczycach

Boboluszki

Filia DPS w Boboluszkach

Branice

Filia DPS w Branicach

Dzbańce

Filia DPS w Dzbańcach

Głubczyce

Filia DPS w Głubczycach

Kietrz

Filia DPS w Kietrzu

Radynia

Filia DPS w Radynii

KONTAKT

Jeśli potrzebujesz się z nami skontaktować, masz pytania – napisz lub zadzwoń na podane poniżej dane teleadresowe.

DPS w Głubczycach

ul. Dworcowa 10, 48-100 Głubczyce

77 485 09 10

e-mail: dps.glubczyce@gmail.com