Inwestycje DPS w Klisinie

Poniżej znajdą Państwo tabelę przedstawiającą wykorzystane programowe środki inwestycyjne na przestrzeni ostatnich lat

Ochrona powietrza regionu opolskiego poprzez zakup i montaż instalacji solarnych i pomp ciepła wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Klisinie
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
2013
Ochrona powietrza regionu opolskiego poprzez zakup i montaż pompy ciepła wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynku Domu Pomocy Społecznej w Klisinie
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
2014
Rewitalizacja zabytkowego parku w Klisinie – ETAP III
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2015
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla zabezpieczenia potrzeb energetycznych budynku DPS w Klisinie Filia w Dzbańcach
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2017
Rewitalizacja parku wraz z remontem alejek w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie – ETAP IV
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
2017
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób zależnych poprzez ich aktywizację i integrację z mieszkańcami Kietrza
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
2018
Wykonanie prac konserwatorskich w zabytkowym parku w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
2019
Zmniejszenie zużycia energii w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Branicach poprzez kompleksową termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż pompy ciepła
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2020
Remont budynku DPS w Klisinie Filia w Radyni z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych
Dofinansowano Ze Środków Budżetu Państwa
2021