Dom Pomocy Społecznej w Klisinie

Nazwa zadania:

“Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla zabezpieczenia potrzeb energetycznych budynku DPS w Klisinie Filia w Dzbańcach”

o wartości 243 223,05 PLN zostało zrealizowane w 2017 r.

przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wartość dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wyniosła 99 900,00 PLN

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie

Nazwa zadania:

“Rewitalizacja parku wraz z remontem alejek w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie – ETAP IV”

o wartości 599 673,69 PLN została zrealizowana w 2017 r.

przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wartość dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wyniosła 154 000,00 PLN.