Dom Pomocy Społecznej w Klisinie

Nazwa zadania:

“Wykonanie prac konserwatorskich w zabytkowym parku w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie”

o wartości 11 799,00 PLN zostało zrealizowane w 2019 r.

Projekt zrealizowano przy wsparciu Samorządu Województwa Opolskiego.

 

Wartość dotacji z Samorządu Województwa Opolskiego wyniosła 8 200,00 PLN.