Przedsięwzięcie dofinansowane przez:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Beneficjent przedsięwzięcia: Powiat Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce

 

1.NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmniejszenie zużycia energii w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Branicach poprzez kompleksową termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż pompy ciepła.

2. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie Filia Branice
Ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice

3. PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA: 31.12.2021r.

4.PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY:

1.Zmniejszenie emisji CO2
2.Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych

5. OPIS CELÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Celem ogólnym projektu jest: zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 poprzez kompleksową termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż pompy ciepła.
Cele szczegółowe:
– Znaczna poprawa parametrów termicznych budynku dotycząca energooszczędności. Budynek poprzez ocieplenie dachu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej będzie potrzebował dużo mniejszych ilości energii do ogrzania tak dużej powierzchni. Ciepło nie będzie marnotrawione.
– Zapewnienie komfortu termicznego osobom przebywającym w budynku, w szczególności pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia Branice.
– Pozyskiwanie „czystej energii” wykorzystywanej do ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej, dzięki instalacji pompy ciepła.
– Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie Powiatu Głubczyckiego poprzez zastosowanie w projekcie odnawialnych źródeł energii.

Zakładane cele zostaną osiągnięte poprzez:

  1. Kompleksową modernizację systemu grzewczego
  2. Montaż baterii na fotokomórkę (ciepła woda użytkowa)
  3. Wymianę drzwi
  4. Docieplenie ścian zewnętrznych
  5. Wymianę okien
  6. Docieplenie dachu
  7. Wdrożenie systemu zarządzania energią.
  8. CAŁKOWITY KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA: 2 518 733 PLN
  9. KWOTA DOFINANSOWANIA PRZEZ NFOŚiGW: 2 266 409 PLN