Kietrz

Dom w Kietrzu przeznaczony jest dla 71 mieszkańców (dla kobiet i mężczyzn) i jest najmłodszą z filii Domu Pomocy Społecznej w Klisinie. Został oddany do użytku w kwietniu 2014 r. Usytuowany jest w centrum miasta Kietrz, który jest małą spokojną miejscowością zapewniającą podopiecznym poczucie bezpieczeństwa i ochronę prywatności.

Filia DPS

O nas

Dom w Kietrzu przeznaczony jest dla 71 mieszkańców (dla kobiet i mężczyzn) i jest najmłodszą z filii Domu Pomocy Społecznej w Klisinie.

Został oddany do użytku w kwietniu 2014 r. Usytuowany jest w centrum miasta Kietrz, który jest małą spokojną miejscowością zapewniającą podopiecznym poczucie bezpieczeństwa i ochronę prywatności.

Dom – miejsce kojarzone z ciepłem, z bezpieczeństwem, z tęsknotą i spokojem każdego człowieka.

W domu znajduje się 26 pokoi z łazienkami, jadalnią z dwoma aneksami kuchennymi z których korzystają mieszkańcy, z miejsc wypoczynkowych w budynku, ze sprzętu rehabilitacyjnego oraz z pomieszczeń biurowych i socjalnych dla pracowników.

Mieszkańcy korzystają z internetu, telewizji mają również możliwość wyjazdów na organizowane wycieczki do ciekawych miejsc w kraju. Organizowane są wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne jak również do stadniny koni. W domu organizowane są różne formy terapii: kulinaria, podczas których mieszkańcy wykazują się umiejętnościami kulinarnym oraz muzykoterapia, która przyczyniła się do powstania zespołu „DDD” czyli Dużo Dobrych Dźwięków, w których mieszkańcy realizują się wokalnie. Prowadzona jest również terapia ruchowa, zainteresowanie mieszkańców sportem i kółko fotograficzne.

Video:
Link

Mieszkańcy w sposób ciągły poddani są procesowi socjalizacji, który trwa nieprzerwanie przez cały okres pobytu w DPS. Mieszkańcy mający kontakt ze swoimi terapeutami, opiekunami, pracownikami socjalnymi obserwując ich sposób bycia, zachowania, kontakty wzajemne poznają system wartości jaki obowiązuje w naszym domu i w społeczeństwie lokalnym.

Każdego dnia przypomina się mieszkańcom o zasadach współżycia między sobą, o dobrym stosunku do drugiego człowieka, o zasadach obowiązujących w danej zbiorowości i o procedurach jakie są stosowane w naszym domu.

Obserwują na co dzień pracowników i współmieszkańców szukają autorytetów, na których mogliby się wzorować. Zdarzają się sytuacje w których widzimy, że imponuje im styl bycia danego człowieka, zachowania, sposób wypowiadania się jak i głoszone przez niego poglądy.

Poza tym nasi mieszkańcy są bardzo aktywni w środowisku kietrzańskim, uczestniczą we wszystkich imprezach kulturalno-sportowych. Wspólnie z opiekunami załatwiają swoje sprawy w urzędach i w banku tym samym zdobywając wiedzę w tym zakresie. Wszystkie działania ukierunkowane są przeciw wykluczeniu społecznemu osób chorych psychicznie.

DPS Kietrz w liczbach

97

Powierzchni użytkowej

71

Osób objętych opieką filii DPS

16

Osób kadry pracowniczej
Kierownik filii DPS Klisino w Kietrzu

Halina Zdaniak

 

Zarządzanie filiami DPS

Klisino

Siedziba DPS

Bliszczyce

Filia DPS w Bliszczycach

Boboluszki

Filia DPS w Boboluszkach

Branice

Filia DPS w Branicach

Dzbańce

Filia DPS w Dzbańcach

Głubczyce

Filia DPS w Głubczycach

Kietrz

Filia DPS w Kietrzu

Radynia

Filia DPS w Radynii

KONTAKT

Jeśli potrzebujesz się z nami skontaktować, masz pytania – napisz lub zadzwoń na podane poniżej dane teleadresowe.

DPS w Kietrzu

Pl. Biskupa Konrada 1a, 48-130 Kietrz

77 403 60 06

e-mail: dps.kietrz@gmail.com