Kadra zarządzająca

Świadczymy całodobową opiekę dla mieszkańców naszego Ośrodka

Dyrektor Zespołu Domu Pomocy Społecznej w Klisinie

Małgorzata Krywko-Trznadel

 

Zarządzanie filiami DPS

Miarą ciebie, jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka

Ks. Mieczysław Maliński1923-2017
Zastępca Dyrektora Zespołu Domu Pomocy Społecznej w Klisinie

Michał Dobrowolski

 

Zarządzanie filiami DPS
  • Klisino
  • Bliszczyce
  • Boboluszki
  • Branice
  • Dzbańce
  • Głubczyce
  • Kietrz
  • Radynia

Halina Zdaniak

Kierownik DPS w Kietrzu

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie filia w Kietrzu
Dla osób przewlekle psychicznie chorych

Pl. Biskupa Konrada 1a, 48-130 Kietrz
Tel./fax: 77 403 60 06
e-mail: dps.kietrz@gmail.com

Zuzanna Wardawy

Kierownik DPS w Radyni

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie filia w Radyni
Dla osób przewlekle psychicznie chorych

Radynia 40, 48-100 Głubczyce
Tel./fax: 77 485 76 85
e-mail: dps.radynia@gmail.com

Agata Kapij

Kierownik DPS w Klisinie

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Dla osób przewlekle psychicznie chorych

Klisino 100, 48-118 Lisięcice
Tel./fax: 77 485 75 93-95, 77 405 04 70-80
e-mail: dps.klisino@gmail.com

Krywko Wioletta

Kierownik DPS w Głubczycach

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie filia w Głubczycach
Dla osób w podeszłym wieku

ul. Dworcowa 10, 48-100 Głubczyce
Tel./fax: 77 485 09 10
e-mail: dps.glubczyce@gmail.com

Zespół

Dyrekcja i kierownicy DPS Klisino

Parę zdań na temat zespołu. Współpraca, doświadczenie, kompetencja, zgranie i dobra atmosfera.

Anna Rogala

Kierownik DPS w Branicach

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie filia w Branicach
Dla osób przewlekle psychicznie chorych

ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice
tel./fax: 77 486 08 65
e-mail: dps.branice@gmail.com

Małgorzata Hosnowska

Kierownik DPS w Boboluszkach

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie filia w Boboluszkach
Dla osób przewlekle psychicznie chorych

Boboluszki 71, 48-140 Branice
Tel./fax: 77 486 11 64
e-mail: dps.boboluszki@gmail.com

Agata Mróz

Kierownik DPS w Bliszczycach

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie filia w Bliszczycach
Dla osób przewlekle psychicznie chorych

Bliszczyce 76, 48-140 Branice
Tel./fax: 77 486 09 00
e-mail: dps.bliszczyce@gmail.com

Aleksandra Tomczak

Kierownik DPS w Dzbańcach

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie filia w Dzbańcach
Dla osób przewlekle psychicznie chorych

Dzbańce 1, 48-140 Branice
Tel./fax: 77 485 72 67, 77 485 70 35
e-mail: dps.dzbance@gmail.com