Dom Pomocy Społecznej w Klisinie wraz z filiami wspomaga w swych działaniach integrację jednostki z lokalną społecznością i mieszkańcami Domu. Tak pojęta socjalizacja trwa przez cały pobyt w ośrodku.

Rezydenci mają okazję poznawania i przyjmowania tradycji, odpowiednich zachowań, czynności i wzorów kulturowych wyznaczających sposób odgrywania ról społecznych, w ramach którego dokonuje się internalizacja wartości i norm niezbędnych i fundamentalnych dla efektywnego życia wśród ludzi. W swym najbardziej podstawowym zakresie DPS adaptuje do społeczeństwa.

Pacjent pod wpływem oddziaływań społecznych rozwija interakcje z innymi ludźmi rozwijając swoją osobowość społeczną, indywidualne doświadczenie oraz sferę emocjonalną. Efektem jest uspołecznienie czyli zsocjalizowanie, czego wyrazem są czynności i motywy prospołeczne.