O nas

Świadczymy całodobową opiekę dla mieszkańców naszego Ośrodka

Zadaniem DPS jest świadczenie całodobowej opieki dla swoich mieszkańców

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Głubczyckiego. Placówka opiera swą działalność na Ustawie o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku.

W skład Domu przed dniem 01 marca 2011 roku wchodziły filie w Boboluszkach, Branicach i Radynii.

Uchwałą Nr V/48/2011 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie połączenia domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Głubczycki Dom Pomocy Społecznej „Pod Klonami” w Dzbańcach, Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Głubczycach oraz Dom Pomocy Społecznej w Bliszczycach. Obecnie Placówkę zamieszkuje 743 pensjonariuszy.

https://www.youtube.com/watch?v=ANm2kchDOH8
Zobacz co robimy

Terapia w Klisinie